Slotsbroen

Broen til Hammershus er Danmarks bedst bevarede fæstningsbro. Den stammer helt tilbage fra 1400-tallet. Den bæres af to bropiller. Der er 6 meter ned.

Vi må forestille os, at der har været dæmmet vand op i voldgraven uden for. For enden af broen var der en vindebro, som kunne lukkes op foran en portåbning i brohuset.

Oversigtskort

Tilbage til forsiden