Slotskirken

Kirkefløjen der ligger op ad Manteltårnet med indgang fra den indre borggård har haft tre etager. nederst en kælder hvor man kunne varme bygningen godt op i.

I midten var rummet indrettet til kirke, med alter, prædikestol, kalkmalerier og våbenskjolde overr lensmænd der havde regeret på Bornholm.

Ovenpå var den såkaldte Kongesal, hvor øvrigheden overfra opholdt sig når de var på besøg. Gulvet var belagt med fine stenfliser og loftet prudet med stukrelieffer.

Oversigtskort

Tilbage til forsiden