Svenskehullet

I nærheden af Rævetårnet er en lille dør ud igennem borgmuren. Den blev benyttet af den svenske general Wrangel i 1645. Bornholmerne måtte kapitulere efter en længere belejring, og da man havde barrikaderet Slotsporten solidt ville der gå lang tid før den igen ville blive åbnet.

Du ser indgangen til venstre i billedet. Til højre ses kanonbatteriet oven på Hundetårnet og kystlinien til Østersøen.

Oversigtskort

Tilbage til forsiden