Vagtstue

Når vi kommer over broen kan vi se to små rum til venstre.

Det første har været opholdsrum for vagterne.

I det næste har der været et ildsted. Her har de sikkert nydt varmen ind imellem og måske kunnet få lidt varm suppe eller grød.

Oversigtskort

Tilbage til forsiden