Magasinbygningen

De bornholmeske bønder betalte skat til magthaverne på Hammershus. I middelalderen havde folk ikke penge, men betalteskat i form af naturalier, altså varer. Det kunne f.eks. være korn, smør, køer, svin, gæs, høns eller læs brænde.

De fleste af disse naturalier blev opbevaret i den største bygning Magasinbygningen.

Du kan se man har været nød til at forstærke bygningen med en stræbepille midt på for at ikke skulle vælte.

Oversigtskort

Tilbage til forsiden