Staldene

I den ydre borggård var der stalde både til køer og heste. I midten var meget praktisk en lade opført, hvor hø og andet foder kunne opbevares.

Vi kigger ind i laden hvor man praktisk kan køre ind den ene vej læsse af og fortsætte ud den anden vej.

Baggerst midt i billedet ser vi kostalden. Hestestalden er til venstre for billedet.

Oversigtskort

Tilbage til forsiden