Magasinbygningen 4/15

Magasinbygningen er borgens største bygning. Her opbevaredes nogle af de skatter de bornholmske bønder skulle betale til staten. Nederst opbevaredes kvæg og heste på de øverste etager korn. Til højre for magasinbygningen ligger Blommetårnet

Tilbage til forsiden