Besøg på slottet

Over broen

På vagt

Ved fangehullet

Hammershus var selvfølgelig mest spændende i middelalderen. Her er forsøgt at gengive et lille indtryk af hvordan der har været.

Du kan til venstre klikke på indtrykket en bonde og hans to børn fik en dag i 1550 af borgen.
Nedenfor kan du se en skitse over hvordan vi har tænkt den så ud i sine velmagtsdage.


Skitse af borgen 1550

Rundtur på Hammershus

Oversigtskort

Historien

Besøg på slottet 1550

CD-ROM

Tilbage til forsiden