Historien om Hammershus
Starten Kong Valdemar I grundlagde det første Hammershus 1158
for at markére sin magt på Bornholm specielt over for ærkebispen i Lund,
men også for at beskytte befolkningen over for de tiltagende anfald af sørøveri.

Hammershus blev efterhånden udbygget til at administrere hele Bornholm. Her opkrævedes skatter i form af korn, smør og forskellige dyr, der blev opbevaret på slottet, indtil de kunne afskibes til afsejling over vandet, oftest til det nærliggende Skåne, der jo også var dansk.

 

Rundtur på Hammershus

Oversigtskort

Historien

Besøg på slottet 1550

CD-ROM

Ærkebispen i Skåne I Skåne residerede ærkebispen i Lund, og magten over Bornholm skiftedes ofte mellem kongen og ærkebispen, der begge havde interesse i opkrævning af skatter i deres to sideløbende magthierarkier.

 

Tilbage til forsiden
Kildespring I Middelalderen var borgen fuldstændig uindtagelig, og da man havde masser af mad og altid er vand i søen, selv om den ligger 74 meter over havets overflade, kunne man klare en lang belejring.

 

 
Lübeckerne. Da den danske konge skulle bruge mange penge til bl.a. at føre krig, kom han i gæld til købmændene i Lübeck, og for at betale af på denne gæld, fik tyskerne lov til at beskatte Bornholm.
Så fra 1525 til 1575 brandskattede lübeckerne bornholmerne, der ikke kunne protestere. Betalte man ikke kom man i fængsel på borgen.

Lübeckerne forventede at sidde mange år på Hammershus, så de udbyggede slottet med fæstningsmure, rundtårne og to ekstra etager på Manteltårnet.

 

 
Overgivelse 1645 Kongen fik dog atter borgen tilbage, men man var stadig i krig og i 1645 indtog svenskerne Hammershus efter at have beskudt borgen med kanoner. Hammershus havde også kanoner, men var stærkt underbemandet, og der var kun én rigtig kanonér, og da han blev dræbt ved de første skududvekslinger var man prisgivet.

Efter kapitulationen var slotsporten solidt barrikaderet, så Admiral Wrangel måtte benytte døren ved siden af Hundetårnet til at komme ind i borggården. Den er siden blevet kaldt "svenskehullet".

 

 
Til Sverige 1658 Hammershus kom dog hurtigt tilbage på danske hænder, men i 1658 gik det galt igen. Kongen tabte i krigen mod svenskerne og måtte denne gang aflevere Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm til den svenske konge.

 

 
Johan Printzenskiold Den svenske oberst Johan Printzenskiold ankom den 29. april 1658 og indtog Hammershus som kommandant.

Efter opfordring fra den danske konge forsøgte nogle bornholmere at gøre oprør. Planen var at Jens Kofoed, Povl Anker, Villum Clausen, Niels Gumløse m.fl. skulle tage Printzenskiold til fange, men ved et uheld blev han skudt.

De ville have brugt ham som gidsel for at få porten op på Hammershus. Nu klædte de en bornholmer i Printzenskiolds tøj, og med en pistol for panden fik man narret hans kone til at slå vindebroen ned. Det var selvfølgelig lidt snyd for han var jo død.
Bornholmerne indtog Hammershus og rejste til København, hvor de gav øen tilbage til den danske konge.

 

 
Kanonbastioner Man havde under svenskekrigene forsøgt at forstærke Hammershus med kanoner på forskellige bastioner placeret på centrale steder.

Men snart indså man, at tiden var løbet fra de store fæstningsværker, som alligevel ikke kunne være sikre at bo i under en krig.
Til gengæld var de rimelig sikre som fængsler og det fortsatte man med.

 

 
Leonora Christina  

      

I 1660-61 sad den smukke kongedatter Leonora Christina og hendes mand Corfitz Ulfeldt i Manteltårnet som fanger under den hidsige kommandant Adolph Fuchs.
De flygtede en nat ud af vinduet på fjerde sal ved hjælp af nogle lagener, de havde bundet sammen.
De landede først i den ydre borggård nedenfor Manteltårnet, hvor Corfitz mistede sin sko i møddingen. Så fortsatte de forbi Blommetårnet, ned ad de stejle klipper og vadede over voldgraven.
Det gik helt godt indtil de nåede byen Sandvig, hvor de blev pågrebet af nogle lokale bornholmere, da de forsøgte at skaffe sig en båd til Sverige.

De blev hentet tilbage til slottet, og nu fik de som straf lov til at sidde hver for sig,
på hver sin etage.......................

 

 

Hammershus ryddes I 1743 forlod Bornholms vicekommandant Hammershus og flyttede til Rønne. Borgen var efterhånden meget i forfald, og den var bidende kold at bo i om vinteren.
Den havde været symbolet på magt i 600 år for bornholmerne. Men den mindede dem også om skattebetalinger, tvangsarbejde, fængsling og tyranni gennem mange år. Derfor skyndte de sig også med at nedbryde borgen hurtigst muligt. Billige byggematerialer blev sejlet til Christiansø, Svaneke, Hasle eller Rønne og genbrugt med stor begejstring.

Så i dag kan vi finde gode gamle bygningerne med solidt tømmer eller de store munkesten rundt omkring på Bornholm eller på Christiansø.

 

 
Fredet 1822 I 1822 blev den ødelagte borg heldigvis fredet.
Siden har man forsøgt at restaurere den lidt, og der er nu næsten altid folk oppe at vedligeholde den, idet vind og vejr tager hårdt på den udsatte borg og de mange besøg hvert år slider også en del på den.

Så tænk på det næste gang du besøger Hammershus

Tilbage til år 1158 

Tilbage til forsiden

   

Links: www.Bornholmerinfo.dk